ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: «Атамұра» баспасы, 2003. – 288 бет.

2 Байтұрсынұлы А. Қалам қайраткерлері жайынан // Еңбекші қазақ №29, 8 шілде 1922

3 Тұрысбек Р. Ақиқат айнасы: Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 224 бет.

4 Шаяхметұлы Қ. Алаш мұраты және мемлекеттік тіл мәселесі// Шәкәрім журналы. – Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. – Шәкәрімтану ғылыми-зерттеу орталығы, 2011. – 119 бет.

5 Қойгелді М. Алаш қозғалысының ұлт тағдырындағы орны. "Қасым - Ақпарат" http://qasym.kz

6 Қожакеев Т. Ұстаз. Арнау. Тілек. Лебіз/.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2001.- 20б.

7 Есбалаева Р. Т.Қожакеев және әдеби сын. Алтаистика және түркология, №4, 2012

8 Қожакеев Т. Ғабең шеберлігінің кейбір сырлары// Заң. – 2002, 17 сәуір.

9 Мүсірепов Ғ. Таңдамалы:3- томдық. – А., 1980. – Т. 3.

10 Аллаберген Қ. Тарих және баспасөз (Қазақ мерзімді баспасөзінің зерттелу тарихынан) С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Кереку» баспасы, 2009.- 169 б.

11 Қожакеев Т. Ұстаз. Арнау. Тілек. Лебіз/.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2001.- 20б.

12 Ысқақұлы Д. Әдебиет айдыныда. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. – 320 б.

13 Қожакеев Т. Сатира негіздері: жоғары оқу орындарына арналған оқулық.- Алматы: Санат, 1996.- 460б.

14 Қожакеев Т. Адам. Қоғам. Сатира. Алматы. – 1980, 213 б.

15 Тұрысбек Р . Ұлт мұраты және руханият: зерттеу мен зерделеу. – Астана: Арай, 2008. – 632 б.

16 Қожакеев Т. Қым-қуыт іздер .- Алматы: Санат, 1999.- 400 б.

17 Қожакеев Т. Көк сеңгірлер. –Алматы: Қазақ университеті, 1992. – 272-б.

18 Тау тұлғалы темаға : ғылыми басылым / құраст. М. Қожакеев , Қ. Ботбай. - Алматы : ҚАЗақпарат, 2004. - 639 б.

19 «Алаш көсемсөзі». Егемен Қазақстан газеті, 10.11.2011

20 Қазақ әдебиеті тарихының өзекті мәселелері (ғылыми мақалалар жинағы): оқу құралы / ред. басқ. З.Қабдолов; құраст. Т.Қожакеев.- Алматы: Қазақ университеті, 1993.- 144 б.21 Қожакеев Т. Сара сөздің сардарлары (Көмекші оқу құралы). – Алматы: Санат, 1995. – 168б.

22 Қожакеев Т.Шалқу сөздер мен шаншу сөздер/ Т. Қожакеев.- Астана: Фолиант, 2002.- 472 б.

23 Қожакеев Т. Ескі жылдың есебі/ Т. Қожакеев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 284б.- (Қазақ күлкісі).

24 Қожакеев Т. Сатира-күштілер қаруы: монография / Т. Қожакеев.- Алматы: Жазушы, 1985.- 288 б.

25 Қожакеев Т. Сатира негіздері: жоғары оқу орындарына арналған оқулық / Темірбек Қожакеев.- Алматы: Санат, 1996.- 460 б.

26 Қожакеев Т. Сатиралық жанрлар. – Алматы: Мектеп, 1983. – 216 б.

27 Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.5. Мақалалар, зерттеулер / Қайым Мұхамедханов.- Алматы: Ел-шежіре, 2007.- 344 б.- (Алаш мұрасы).

28 Таңдамалы шығармалар. 1-том. Тарихи танымдар, тұлғалар. – Алматы: 2007 жыл;

29 Таңдамалы шығармалар. 2-том. Сатира, юмор және қазақ сатирасының тарихы. – Алматы: 2007 жыл;

30 Таңдамалы шығармалар. 3-том. Сатира тарихы, сатира жанрлары. – Алматы: 2007 жыл;

31 Таңдамалы шығармалар. 4-том. Қазақ сықақшылары, сатира проблемалары. – Алматы: 2007 жыл;

32 Таңдамалы шығармалар. 5-том. Әдебиет әлемі. – Алматы: 2007 жыл;

33 Таңдамалы шығармалар. 6-том. Қазақ баспасөзінің тарихы. – Алматы: 2007 жыл;

34 Таңдамалы шығармалар. 7-том. Жас тілшілерге көмек. – Алматы, 2007 жыл.

35 Қожакеев Т. Сара сөздің сардарлары. – Алматы: Санат, 1995.-166 б.

36 Қабдолов З. Мықшеге. // Егемен Қазақстан, 1996, 16 наурыз.

37 Қожакеев Т. Жыл құстары. ред. Г. Мұхаметқалиева.- Алматы: Қазақстан, 1991.- 236б.

38 http://pps.kaznu.kz/6085180253192995.html
6085223450428402.html
    PR.RU™