Крок 2006-2007. 1. Після огляду хворої на ангіну дівчинки 6 років, лікар запідозрив дифтерію

1. Після огляду хворої на ангіну дівчинки 6 років, лікар запідозрив дифтерію. Він

взяв для дослідження мазок зі слизової мигдаликів. Яка мікроскопічна картина є

характерною для збудника цього захворювання?

A * Грампозитивні палички, розташовані під кутом

B Грампозитивні коки, розташовані ланцюжками

C Грамнегативні коки, розташовані парами

D Грам негативні палички, розташовані хаотично

E Грамнегативні коки, розташовані парами

2.При ідентифікації культури коринебактерій дифтерії використовують вивчення

культуральних властивостей, ферментація крохмалю, гемолітичну активність

для:

A *визначення біоварів

B Визначення сероварів

C Визначення токсигенності

D Фаготипування

E Визначення бактеріоцинів

3 У період спалаху дифтерії для імунізації дорослих була використана

вакцина ДП. Який тип імунітету створює цей препарат?

A *Антитоксичний

B Природний

C Клітинний

D Пасивний

E Постінфекційний

4.Дитина 5-ти років потрапила до лікарні з болями у горлі та високою

температурою. Встановлено діагноз – дифтерія. Відомо, що збудник дифтерії

виділяє токсин, що порушує транс локацію. Яким чином він це робить?

A *Модифікує білковий фактор транслокації;

B Інгібує транслоказу;

C Спричинює помилки в трансляції;

D Інгібує елонгацію;

E Порушує зв’язування аміноацил-т-РНК.

5. Серед дітей школи - інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При

мікроскопії мазків - препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном з

мигдаликів, виявлені фарбуванням по методу Нейсера тонкі палички жовтого

кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської

цифри п’ять. Який попередній діагноз встановив лікар за результатом бактеріоскопії?

A * Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину

6.Від хворого виділили чисту культуру коринебактерії дифтерії. Після приготування

препарату та фарбування за методом Нейсера, виявили наступні включення:

A *Волютину (поліфосфат)

B Крохмалю

C Глікогену

D Сірки

E Крапельки нейтральних ліпідів

7. Із матеріалу (плівка з мигдаликів) у хворого з підозрою на дифтерію виділили

чисту культуру. Для мікроорганізмів у морфологічному відношенні характерно:

A *Палички з булавовидним потовщенням на кінцях

B Куляста форма

C Паличковидна форма

D Звивиста форма

E Палички із загостреними кінцями

8.Від хворого із підозрінням на дифтерію зіва виділена бактерія із такими

властивостями:грампозитивна паличка із потовщеннями на кінцях,розміром

3*0,6мкм, розміщена у мазку у вигляді штахетника. Які це мікроорганізми?A * Псевдодифтерійна коринебактерія.

B Коринебактерія дифтерії.

C Стрептокок.

D Актиноміцет.

E Бордетела кашлюку


6084725194623649.html
6084778668068210.html
    PR.RU™